Samen grip op Asbest

Samen grip op Asbest. Een film in opdracht van de Inspectie SZW. Over samenwerking in de asbestketen.