Trailer Noordzee Game

Deze trailer is gemaakt in opdracht van Ministerie van I & M. ‘Gaming’ speelt een steeds belangrijker rol in beleids- en besluitvorming. Deze trailer introduceert een ‘game’ gemaakt voor besluitvorming over de inrichting van de Noordzee (Noordzee Gebiedsagenda 2050)