Beeld is het nieuwe woord?

Bestuurscinema.nl is opgericht in januari 2014. Vanuit de stellige overtuiging dat beeld het nieuwe woord is. Onze visie is opgetekend is het kijkboek Besturen met Beelden (bestel Besturen met Beelden) met een warm en verbeeldend pleidooi voor de pictocratie.

Uit dit boek, p.13 Eisen aan modern besturen

“Ik kom zelf uit de wereld van de bestuurskunde. Prachtige studie trouwens. Ik ben opgegroeid en opgevoed met het bureaucratiemodel. Van Max Weber, kent u hem (nog)? Het klassieke bureaucratiemodel bevat een aantal kenmerken, die samen een ‘ideaaltype’ vormen. Ja, die stuff zit er nog goed in. Naast hierarchie is de wijze van communicatie een cruciaal wezenskenmerk zoals Weber dit noemde: ‘De communicatie verloopt vooral schriftelijk. Zo blijft transparant wat medewerkers doen en nalaten’. Dit verhaal is wat mij betreft voltooid verleden tijd. Voor mij werkt het niet meer, al dat al levenloze en geestdodende papier. Het openbaar bestuur is verworden tot een plek waar het abstracte woord te vaak wint. Max Weber, tot ziens en bedankt. Modern bestuur vraagt om een pictocratie. Om besturen met beelden”
Thnx Max