Er zit muziek in ..

Muzikale beelden van Haagse Buurthuizen van de Toekomst. Ër zit muziek in het Buurthuis van de Toekomst’. De Haagse wethouder Karsten Klein brengt een kijkbezoek aan ‘zijn’ Buurthuizen van de Toekomst, en ziet hoe de vrijwilligers zich inspannen. Iedereen danst! Script Eelco Koolhaas, muziek Feico de Leeuw en regie Jasper Masthoff.